Home IELTS Air Conditioning Ielts

Air Conditioning Ielts

by teacher

The history of an invention that makes life more pleasant. Lịch sử về một phát minh khiến cuộc sống thêm dễ chịu.

Willis Carrier designed the first air-conditioning unit in 1902, just a year after graduating from Cornell University with a Masters in Engineering. Willis Carrier đã thiết kế bộ phận máy lạnh đầu tiên vào năm 1902, chỉ một năm sau khi ông tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường đại học Cornell chuyên ngành kỹ sư.

At a Brooklyn printing plant, fluctuations in heat and moisture were causing the size of the printing paper to keep changing slightly, making it hard to align different colours. Tại một nhà máy in ở Brooklyn, biến động của nhiệt và độ ẩm là nguyên nhân làm kích thước của giấy in thay đổi khi in và làm khó khăn cho việc phân giải các màu sắc khác nhau.

Carrier’s invention made it possible to control temperature and humidity levels and so align the colours. Phát minh của Carries có thể kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm và phân giải các màu sắc.

The invention also allowed industries such as film, processed food, textiles and pharmaceuticals to improve the quality of their products. Phát minh này cũng cho phép các ngành công nghiệp như phim ảnh, thực phẩm chế biến sẵn, dệt may và dược phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm của họ.

In 1914, the first air-conditioning device was installed in a private house. Vào năm 1914, thiết bị điều hòa không khí đầu tiên được lắp đặt trong một nhà riêng.

Xem thêm:   The Nature Of Genius Mini Ielts

However, its size, similar to that of an early computer, meant it took up too much space to come into widespread use, and later models, such as the Weathermaker, which Carrier brought out in the 1920s, cost too much for most people. Tuy nhiên, kích thước của nó tương tự như một máy tính đời đầu, nghĩa là nó chiếm quá nhiều không gian để thích hợp cho việc đưa vào sử dụng rộng rãi, và các mô hình sau này như của Weathermaker, mà nhà cung cấp đưa ra năm 1920 thì có chi phí quá lớn cho hầu hết mọi người.

Cooling for human comfort, rather than industrial need, really took off when three air conditioners were installed in the J L Hudson Department Store in Detroit, Michigan. Làm mát để tạo sự thoải mái con người, chứ không phải là nhu cầu công nghiệp thực sự và chỉ bắt đầu khi có ba máy điều hòa không khí được lắp đặt tại cửa hàng bách hóa J L Hudson ở Detroit bang Michigan.

People crowded into the shop to experience the new invention. Mọi người đã chen chúc vào cửa hàng để được trải nghiệm phát minh mới đó.

The fashion spread from department stores to cinemas, whose income rose steeply as a result of the comfort they provided. Chiếc điều hòa không khí đời mới thời ấy đã lan rộng từ cửa hàng đến rạp chiếu phim, thu nhập của họ cũng tăng vọt nhờ sự thoải mái mà chiếc máy mang lại.

Xem thêm:   Ielts Writing Task 1 Natural Process

To start with, money-conscious employers regarded air conditioning as a luxury. Lúc ban đầu, những thuê nhân công có ý thức về tiền bạc (có nghĩa là: nghĩ về tiền nhiều hơn những yếu tố khác) coi máy điều hòa không khí là một thứ xa xỉ.

They considered that if they were paying people to work, they should not be paying for them to be comfortable as well. Họ cho rằng nếu họ đã trả tiền cho công việc thì họ cũng không phải trả tiền thêm cho máy điều hòa để được thoải mái.

So in the 1940s and ‘50s, the industry started putting out a different message about its product: according to their research, installing air conditioning increased productivity amongst employees. Cho nên, trong những năm 1940 và những năm 1950, ngành công nghiệp này bắt đầu đưa ra một thông điệp khác về sản phẩm của mình: theo nghiên cứu của họ, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ đã tăng năng suất làm việc của các nhân viên.

They found that typists increased their output by 24% when transferred from a regular office to a cooled one. Họ phát hiện ra rằng những người đánh máy tăng 24% năng suất khi họ được chuyển từ văn phòng bình thường đến một văn phòng mát lạnh.

Another study into office working conditions, which was carried out in the late ‘50s, showed that the majority of companies cited air conditioning as the single most important contributor to efficiency in offices. Một nghiên cứu khác về các điều kiện làm việc ở văn phòng được thực hiện vào cuối những năm 1950 đã cho thấy phần lớn các công ty nói rằng điều hòa không khí như là phần đóng góp quan trọng nhất về hiệu quả làm việc trong văn phòng.

Xem thêm:   What Is Your Major Ielts Speaking

However, air conditioning has its critics. Tuy nhiên, máy điều hòa không khí cũng gặp phải một số chỉ trích.

Jed Brown, an environmentalist, complains that air conditioning is a factor in global warming. Ông Jed Brown – nhà môi trường học, chỉ trích rằng máy điều hòa là một yếu tố gây ra vấn đề nóng lên toàn cầu.

Unfortunately, he adds, because air conditioning leads to higher temperatures, people have to use it even more. Ông nói thêm rằng, thật không may vì máy điều hòa không khí dẫn đến nhiệt độ cao hơn, người dân phải sử dụng nó nhiều hơn.

However, he admits that it provides a healthier environment for many people in the heat of summer. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng nó tạo ra một môi trường lành mạnh cho nhiều người trong cái nóng của mùa hè.

Related Posts