Home IELTS Matching Features Ielts Reading

Matching Features Ielts Reading

by teacher
Matching Features Ielts Reading

Dạng bài Matching Features IELTS Reading xuất hiện ngày càng nhiều trong các đề thi IELTS. Đây là một dạng bài khá khó, và cần phải có chiến lược làm bài hợp lý. Trong bài viết này, cùng IZONE tìm hiểu cách xử lý dạng bài này nhé!

Giới thiệu về dạng bài Matching Features IELTS Reading

Dạng bài Matching Features là một dạng bài nhỏ trong dạng bài Matching của phần thi IELTS Reading. Vậy cụ thể, dạng bài Matching Features là gì?

Dạng bài Matching Features sẽ cung cấp 2 phần:

 • Phần thông tin dài (Phần đánh số)
 • Phần thông tin ngắn (Phần đánh chữ).

Nhiệm vụ của thí sinh là nối phần đánh chữ với phần đánh số để phù hợp với 1 thông tin xuất hiện trong đoạn văn.

matching features ielts reading

So sánh dạng bài Matching Features với dạng bài Matching Headings Matching Information:

Matching Headings Matching Information Matching Features Nối tiêu đề thích hợp với đoạn văn (Tiêu đề phải đại diện cho nội dung toàn đoạn). Nối các thông tin với đoạn văn chứa thông tin đó (Thông tin ở đây chỉ là một ý nhỏ, không nhất thiết phải đại điện cho nội dung toàn đoạn). Nối phần đánh số với phần đánh chữ sao cho nội dung khi ghép lại phù hợp với 1 thông tin được đưa ra trong đoạn văn.

Xem thêm:   Hướng dẫn IELTS từ A-Z cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn làm dạng bài Matching Features IELTS Reading chi tiết

Trước khi làm

Trong 2 phần của dạng bài Matching, thường sẽ có 2 phần:

 • Thông tin ngắn (Phần đánh chữ): Thường là các tên riêng
 • Thông tin dài (Phần đánh số): Các mệnh đề dài

Với mỗi phần, chúng ta có cách xử lý khác nhau:

 • Thông tin ngắn (Phần đánh chữ): Sử dụng để scanning ở phần sau.
 • Thông tin dài (Phần đánh số): Gạch chân keywords, bỏ qua những từ không chứa thông tin nhằm mục đích hiểu nghĩa của thông tin.

Lưu ý: Keywords theo định nghĩa của từ điển Oxford là: “a word that tells you about the main idea of something”. Hiểu là “một từ mà cho bạn biết về ý chính của một cái gì đó”.

Tuy nhiên, các bạn có thể hiểu đơn giản: Keywords là những từ mà giúp bạn có thể dễ dàng xác định được khoảng/ đoạn mà bạn cần đọc để có thể trả lời câu hỏi. Cụ thể hơn, Keywords có thể là:

 • Các danh từ riêng (tên người, tên địa danh, tên một hóa chất ….)
 • Số (thời gian, số đếm, …)

matching features ielts reading

Ví dụ các bước trước khi làm

Trong dạng bài Matching Features thì các danh từ riêng trong bảng List of people chính là những keywords có thể giúp bạn xác định cần đọc nội dung ở đâu.

Trong khi làm

 • Sử dụng phần thông tin ngắn (phần đánh chữ) -> scanning -> tìm ra đoạn văn chứa thông tin.
 • Sau khi xác định đoạn văn chứa thông tin, đọc và tìm ra đáp đúng
Xem thêm:   Life Cycle Of A Frog Ielts Task 1

Ví dụ câu 21 của ví dụ trên: He witnessed a Venus transit but was unable to make any calculations.

Bước 1: Scanning phần List of People: Edmond Halley, Johannes Kepler, Guillaume le Gentil, Johann Franz Encke

Bước 2: Xác định được Guillaume le Gentil ở đoạn D trong bài đọc

matching features ielts reading

Bước 3: Xác định đáp án chính xác

Câu 21: He witnessed a Venus transit but was unable to make any calculations.

Anh ấy chứng kiến được việc lướt qua của Sao Kim nhưng không thể tính toán được gì.

Thông tin đoạn D: Le Gentil saw a wonderful transit but the ship’s pitching and rolling ruled out any attempt at making accurate observations

Le Gentil đã chứng kiến cuộc lướt qua tuyệt vời nhưng việc di chuyển của con tàu đã loại bỏ tất cả cố gắng để tạo ra các quan sát chính xác.

Như vậy 2 thông tin là trùng khớp -> Đáp án là 21 – D

Một số lưu ý khi làm bài

Trong dạng bài Matching Features luôn có 2 phần:

 • Phần thông tin dài (phần đánh số)
 • Phần thông tin ngắn (phần đánh chữ).

Tuy nhiên chúng ta luôn quan tâm tới phần đánh số hơn vì đây là phần đại diện cho câu hỏi, cái mà chúng ta phải tìm lời giải.

Trong bài đọc, phần thông tin ngắn như tên người thường được nhắc đến nhiều lần. Vì vậy chúng ta cần hiểu nghĩa phần thông tin dài để tìm chỗ chứa thông tin ngắn nhưng vẫn liên quan tới phần thông tin dài để nối với nhau, tránh tốn quá nhiều thời gian.

Xem thêm:   The Truth About The Environment Ielts

Nếu trong đề bài có câu “NB. You may use any letter more than once”. Chứng tỏ sẽ có câu hỏi trùng đáp án.

Với dạng bài, thông tin đánh số lớn lớn hơn thông tin đánh chữ -> Các câu hỏi có thể có chung đáp án.

Luyện tập Matching Features IELTS Reading

Các bạn hãy áp dụng lý thuyết bên trên để làm bài tập sau nhé

Bài đọc:

A second attempt at domesticating the tomato

Look at the following statements (Questions 19-23) and the list of researchers below.

Match each statement with the correct researcher, A-D.

Write the correct letter, A-D, in boxes 19-23 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

List of Researchers

A Jorg Kudla

B Caixia Gao

C Joyce Van Eck

D Jonathan Jones

Related Posts