Home IELTS Holiday Ielts

Holiday Ielts

by teacher
Holiday Ielts

1. Tổng quát phần thi IELTS Speaking

Trước khi đi sâu vào topic Holiday, hãy cùng DOL tổng quát lại những thông tin quan trọng mà bạn cần phải biết về phần thi IELTS Speaking nhé.

Buổi thi IELTS Speaking thông thường sẽ kéo dài từ 11-14 phút. Hình thức thi sẽ là đối thoại trực tiếp 1-1 giữa giám khảo và thí sinh. Thông thường, Speaking sẽ là kỹ năng thi riêng lẻ với các kĩ năng còn lại (Listening, Reading, Writing).

Cả 2 phiên bản thi là General và Academic đều có cấu trúc thi giống nhau. Bài thi Speaking sẽ bao gồm 3 phần:

https://ieltsvn.edu.vn/wp-content/uploads/holiday-ielts-2.jpeg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221127T153935Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3599&X-Amz-Credential=AKIAIHVRPVKBIYLKH5KQ%2F20221127%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=d175ccdd9a9a143ba5c07cc79734c1552e72f86e0c9c571914ff586298fd12b7
 • Part 1:

Trong Part 1, bạn sẽ được hỏi những câu hỏi về bản thân và những chủ đề thân thuộc hằng ngày như work, study, family, holiday,…

Để trả lời câu hỏi này, bạn chỉ cung cấp câu trả lời cho thông tin được hỏi và đưa ra từ 2 đến 3 supporting ideas.

 • Part 2:

Ở phần này, giám khảo sẽ đưa cho bạn 1 cue card bao gồm 1 câu hỏi lớn và từ 3-4 câu hỏi nhỏ. Bạn sẽ có thời gian 1 phút để ghi chú những keyword và thông tin chính. Sau được yêu cầu nói trong vòng 2 phút.

Các câu hỏi ở phần này thường sẽ liên quan đến các sự kiện trong quá khứ hoặc một dự định, kế hoạch ở tương lai. Để hoàn thành tốt phần này, bạn cần cẩn thận xác định mốc thời gian để chia thì cho động từ một cách hợp lý.

Các gợi ý được cung cấp trên cue card trong Part 2 chỉ để giúp thí sinh sắp xếp câu trả lời của mình. Thí sinh không cần phải tuân theo chúng một cách nghiêm ngặt. Thí sinh chỉ cần đảm bảo bao quát các ý về chủ đề trong bài nói của mình là được.

 • Part 3:

Xem thêm:   Job Enquiry Ielts Transcript

Sau khi hoàn thành Part 2, giám khảo sẽ hỏi những câu hỏi để bạn đưa ra ý kiến về chủ đề được nói ở part 2, nhưng với một cách tổng quát và vĩ mô hơn. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị cho phần này.

Ở part 3, bạn nên cố gắng trả lời nhiều nhất có thể. Kèm theo đó, bạn phải đưa ra được giải thích cho câu trả lời, củng cố luận điểm bằng các ví dụ cũng như sử dụng tư duy phản biện để mở rộng câu trả lời.

2. Từ vựng chủ đề Holiday

https://storage.googleapis.com/s-global.top/ieltsvn.edu.vn/holiday-ielts-270x152.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221109T014429Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Credential=AKIAIHVRPVKBIYLKH5KQ%2F20221109%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=ab4f4a763200456d2da5c41de261bdd1df51cc1ba63e2cd140dcc4aa8fa9a17f

Sau khi đã nắm được những thông tin quan trọng của phần thi IELTS speaking, hãy cùng DOL điểm qua những từ vựng cần thiết để sử dụng cho chủ đề Holiday nhé.

 • Exciting: Thú vị

 • Lovely: Tuyệt vời, đáng yêu

 • Vibrant: Sôi động

 • Coastal city: Thành phố biển

 • Get around: Đi thăm thú

 • Flea market: Chợ trời

 • Worth-living city: Thành phố đáng sống

 • Graceful and charming: Duyên dáng và quyến rũ

 • Flavourful authentic local specialities: những món đặc sản địa phương đích thực.

 • Let my hair down: thư giãn, xõa

 • Rejuvenate: làm tươi mới, trẻ lại

 • Relieve stress: xã stress

 • Immerse in: đắm chìm vào

 • off the beaten track: không theo lối mòn

 • tourist attractions: địa điểm du lịch

 • stunning landscape: quang cảnh lộng lẫy

 • breathtaking: đẹp đến nghẹt thở

 • picturesque: đẹp như tranh

 • majestic: hùng vĩ

 • tourist traps: Nơi du lịch có rất nhiều khách du lịch tới

 • to get away from it all: Tránh xa khỏi cuộc sống bận rộn và căng thẳng

 • places of interest: Các thắng cảnh du lịch ở địa phương

 • to go sightseeing: Đi ngắm cảnh

 • package holidays: Kỷ nghỉ theo gói

 • self-catering: Căn hộ tự phục vụ

 • hordes of tourists: Những đoàn người du lịch

 • to go out of season: Không phải mùa du lịch

 • charter-fights: Chuyến bay giá rẻ

 • Travel agents: Các đại lý du lịch

 • stunning landscape: Cảnh quan đẹp lộng lẫy

 • short break: Kỳ nghỉ ngắn

 • local crafts: Sản vật địa phương

 • the holiday of a lifetime: Một kỳ nghỉ đáng nhớ suốt cuộc đời

Xem thêm:   Band 5.5 Ielts

3. Một số cấu trúc câu chủ đề Holiday

 • I would like to talk about a holiday I went on in…………….

 • I actually just finished a ….weeks/days trip in

 • I went with my ………. to a town/city called ……………….

 • I decided to go there so that I could experience……………

 • There was so much to do there that we only had a chance to do just a few things on our weeks/days trip. For example, we…………………………..

 • I definitely enjoyed our trip and would go there again if we could

4. Sample IELTS Speaking chủ đề Holiday

https://storage.googleapis.com/s-global.top/ieltsvn.edu.vn/holiday-ielts-270x152.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221109T014457Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Credential=AKIAIHVRPVKBIYLKH5KQ%2F20221109%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b604e3400520a09f74626e0af5ae9da4deeaa41c8a94068e1a9b2fdc511e6990

Part 1

https://suijm9clouobj.vcdn.cloud/PUBLIC/MEDIA/831b53bb-96dc-495d-a2eb-4db44ea48c04.jpeg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221127T154023Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Credential=AKIAIHVRPVKBIYLKH5KQ%2F20221127%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=7b731ede952de4033c05cccfc72f5b73859f6ec7884377f2547f1ff1d64ff796

Do you like holidays? Why?

Well, I would say I am a huge fan of travel. Since I have a pretty busy schedule, holidays are just a perfect time for me to let my hair down, relieve all the stress and rejuvenate my mind. Every year, on Independence Day, my family and I pay a visit to Sapa where we can immerse ourselves in pure nature. Waking up in the morning with the breathtaking views of majestic mountains and picturesque villages over the window is all I need for an ideal holiday.

Part 2

https://suijm9clouobj.vcdn.cloud/PUBLIC/MEDIA/e7b536bd-c3f1-4d91-8bfc-2cf36e1f5779.jpeg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221127T154045Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Credential=AKIAIHVRPVKBIYLKH5KQ%2F20221127%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=2325f148c5cafb9fc8247ef2654c6b3a8991cbb758c53b3b8fb7fa6523cea2c2

Đề bài Talk about your last holiday

Bài mẫu Talk about your last holiday

I would like to talk about an exciting holiday where I went to the city of Nha Trang. It’s a lovely coastal city locates in the southern part of Vietnam. Me and my friends decided to spend our holiday there because we wanted to experience a different part of the country and see life by the beach. There are several public transport system to get to Nha Trang. We took a train from Saigon to Nha Trang, it was an 8 hours trip so it was a bit hectic and frustrating but the joy and excitement compensated for it all. However, if you fly there, it will only take you about 1 hour and it should be more comfortable than traveling by train. There were so many activities but we were only able to do just a few things on our three day trip. We got around the islands by cruise which was an amazing experience for use because we all like sightseeing. Taking part in the Vietnamese cuisine workshop was also a great fun. We bought fresh ingredients at the local flea market and learned how to use a wok to fry fresh fish and other seafood like crab and lobster. There are also lots of flavorful authentic local specialties in the market as well. We absolutely enjoyed our holiday trip and we actually are planning on another trip so we can try out more activities in the graceful and charming Nha Trang. Be able to see the vibrant lifestyle of the locals and aesthetically of the landscape was something we will never forget. It is very much a worth-living city.

Xem thêm:   Res Ielts

Part 3

https://suijm9clouobj.vcdn.cloud/PUBLIC/MEDIA/5e1935e9-fa3f-4f03-8b8a-004223c3ae7e.jpeg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221127T154100Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Credential=AKIAIHVRPVKBIYLKH5KQ%2F20221127%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=981a12731a37c4ac4154e62db7af3b0deda83798d87524068610a296f3a24692

Do old people and young people choose different places to go on vacation? Why?

Absolutely yes. In my opinion, preference and health are the 2 primary factors that people put under consideration when choosing their destinations.

Talking about young people, they tend to be more adventurous, which means that such people like to go off the beaten track to explore the beauty of nature. They prefer tranquil and quaint places rather than crowded tourist attractions. Besides, their health conditions allow them to be involved in outdoor activities such as hiking, kayaking, or swimming.

On the other hand, older people will put safety concerns as a priority when traveling. That’s why they seem to pick popular tourist sites with stunning landscapes. Some people are willing to pay for a guided tour so that they don’t have to worry about accommodation or catering, which enables them to fully relax and enjoy themselves.

Câu hỏi thường gặp:

Trên đây là các gợi ý trả lời câu hỏi liên quan đến phần thi IELTS Speaking part 1 chủ đề holiday, cùng với đó là hoạt loạt từ vựng và cấu trúc hay để giúp các bạn đạt được điểm tốt trong phần thi Speaking. DOL English hi vọng phần gợi ý này sẽ giúp cho các bạn đạt được những mục tiêu trong kỳ thi IELTS sắp tới.

Related Posts